GDPR

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika se uporablja za obdelavo (uporabo) vseh osebnih podatkov, ki jo izvaja družba BMG turistične storitve d.o.o. (upravljavec) ali se izvaja v imenu upravljavca.

Informacije o upravljavcu:

BMG turistične storitve d.o.o.
Križna pot 6
2327 Rače
Številka DDV: SI37969340

Katere osebne podatke obdelujemo?

osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov);
informacije o uporabi naših spletnih mest (obiski posameznih strani, kliki na povezave, porabljen čas) in informacije o odzivu na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, katere povezave ste kliknili);

Informacije, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dobavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov dostave, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu …).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 • ko je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (npr. izdajanje računov za kupljeno blago);
 • če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, ali ker ste od nas zahtevali ponudbo;
 • če ste dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za določen namen obdelave in imate vedno pravico do preklica danega soglasja (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi na podlagi profiliranja);
 • če imamo zakonit interes za obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer, da vam pošljemo elektronsko sporočilo v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na našem spletnem mestu, ne da bi dokončali nakup.

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več naslednjih namenov:

 • komuniciranje z vami v zvezi z zagotavljanjem naših storitev in odgovarjanje na vaše poizvedbe;
 • sklenitev pogodbe in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • marketinško komuniciranje (pošiljanje e-pošte);
 • za uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in uporabi naših spletnih mest;

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem?

Začetne osebne podatke hranimo, dokler imate status registriranega uporabnika na naših spletnih mestih ali ste naročniki na naše novice.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. dokler te privolitve ne prekličete.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od datuma izdaje.

Podatke, potrebne za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobava blaga).

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelujemo tako, da jih ni več mogoče povezati ali pripisati vam.

Prostovoljno posredovanje podatkov in posledice nepredložitve

Predložitev osebnih podatkov je prostovoljna. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, če pa nam jih ne posredujete, ne morete prejemati določenih storitev ali sklepati pogodb z nami. Vsakič, ko od vas pridobimo osebne podatke, bomo navedli, kateri podatki so takšni, da bo njihovo posredovanje imelo navedene posledice.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in informacij ne posredujemo tretjim osebam (zunaj podjetja Hiša daril doo), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere opravljajo določene naloge v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo o obdelavi in varstvu osebnih podatkov (tako imenovani pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • izvajalci tržnih storitev
 • ponudniki klicnega studia
 • ponudniki elektronske pošte
 • izvajalec računovodskih storitev

Pogodbeni obdelovalci lahko obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili in ne smejo obdelovati osebnih podatkov za lastne namene. Skupaj s svojimi zaposlenimi so zavezani k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci lahko obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili in ne smejo obdelovati osebnih podatkov za lastne namene. Skupaj s svojimi zaposlenimi so zavezani k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (zunaj držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn).

Katere pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica?

V zvezi z osebnimi podatki imate naslednje pravice, ki jih lahko kadar koli zahtevate od nas:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov, in razloge zanj ter pomen in predvidene posledice takšne obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite (če je zahteva podana z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo stroške;
 • opravo netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
 • izpodbijate točnost osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča, da preverimo točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbris vseh osebnih podatkov (pravica biti pozabljen), če so izpolnjeni predpogoji iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, in zlasti v primeru, ko prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke brez poseganja vame posredujete drugemu upravljavcu;
 • dovoljenje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • da niste predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjeni predpogoji iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek izvrševanja pravic

Svoje zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko pisno naslovite na katerega koli od kontaktov, navedenih na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in Kontaktni podatki.

Za zanesljivo identifikacijo v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ukrepanje pa lahko zavrnemo le, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo za uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki se moramo odzvati brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.