PRAVNO OBVESTILO

Vse pravice do spletnega mesta www.flextank.eu so pridržane. Vse informacije in gradiva (pisna, slikovna in druga) na spletnem mestu www.flextank.eu so zaščitene (avtorske pravice ali druge oblike zaščite) in v lasti družbe BMG turistične storitve d.o.o. (v nadaljevanju BMG) in povezanih partnerjev, katerih vsebine in gradiva so vključena v spletno mesto www.flextank.eu.

Vsa komercialna uporaba, razmnoževanje ali kakršno koli razširjanje vsebine in gradiva na spletnem mestu www.flextank.eu v komercialne namene ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja. Uporabnik lahko vsebine na spletnem mestu www.flextank.eu uporablja le za osebno uporabo in nikakor ne v komercialne namene. Družba BMG lahko to pravno obvestilo kadar koli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v kakršni koli spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletnem mestu www.flextank.eu, je vaša identiteta anonimna, osebni podatki se ne zbirajo, vaša zasebnost je spoštovana in zaščitena. Družba BMG si pridržuje pravico, da zgolj za statistične namene pridobi določene podatke, ki pa ne razkrivajo identitete obiskovalca spletnega mesta. Samo za namene komunikacije, registracije, prijave, prejemanja sporočil, obvestil in novic bodo obiskovalci na nekaterih mestih zaupali svoje osebne podatke. Družba BMG zagotavlja in se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala (v skladu z določbami veljavne zakonodaje) in jih ne bo posredovala tretjim osebam ali nepooblaščenim osebam. Zbrani osebni podatki se bodo uporabljali samo za namene, za katere so jih obiskovalci posredovali.

Strani za nemoteno delovanje uporabljajo piškotke. Vsebina spletnega mesta in vsi pridobljeni podatki so shranjeni v strežniku, ki je ustrezno fizično in programsko zaščiten.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev bmg

Vzdrževalec spletnega mesta www.flextank.eu je družba BMG turistične storitve d.o.o., ki opravlja naloge vzdrževanja in podpore spletnega mesta. Družba BMG in vsi drugi zunanji partnerji in podjetja, ki za družbo BMG opravljajo dejavnosti v okviru spletnega mesta, se zavezujejo, da bodo osebne podatke obdelovali le v okviru pooblastil družbe BMG in jih ne bodo obdelovali za noben drug namen.

Opozorilo o nedovoljeni ali nepravilni uporabi

Z varnostnih razlogov in za zagotovitev nemotene uporabe vsem uporabnikom družba BMG uporablja programsko opremo za snemanje prometa in prepoznavanje nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali drugih načinov povzročanja škode. Samo v primeru pooblaščenih zakonitih preiskav se lahko informacije iz teh virov uporabijo izključno za identifikacijo posameznikov.

Odpoved odgovornosti

BMG ne odgovarja za škodo (vključno s tisto, ki jo povzročijo virusi) na računalniški opremi, mobilnih telefonih ali drugih aplikacijah, prek katerih je mogoče dostopati do spletnega mesta www.flextank.eu, zaradi uporabnikovega obiska spletnega mesta ali druge uporabe. BMG ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.flextank.eu.

Vsebine, informacije in gradivo na spletni strani www.flextank.eu so izključno informativne narave. Družba BMG si prizadeva zagotoviti točnost, pravočasnost in popolnost objavljenih podatkov, informacij in gradiv, vendar ne prevzema nobene pravne odgovornosti za njihovo točnost. BMG ne odgovarja za vsebino besedil in drugih gradiv, ki jih objavljajo skrbniki pogodbenih partnerjev BMG.

BMG si pridržuje pravico, da kadar koli, na kakršen koli način in iz kakršnega koli razloga spremeni vsebino spletnega mesta www.flextank.eu brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice takšnih sprememb.

Zunanje povezave

Nekatere podstrani spletne strani www.flextank.eu lahko vsebujejo povezave do drugih zunanjih spletnih strani, kot so drugi portali, posamezne spletne strani ali drugi viri. Družba BMG ne odgovarja za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav, prav tako uporabniki spletnega mesta www.flextank.eu ne morejo domnevati, da spletna mesta z zunanjimi povezavami spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot jih spoštuje družba BMG.

Nepričakovani oglasi

Ko obiščete naša spletna mesta, lahko vaš spletni brskalnik prikaže nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje ustvarjajo druga spletna mesta ali druga programska oprema, nameščena v vašem računalniku. BMG ne podpira ali priporoča izdelkov ali storitev, ki so prikazani prek nepričakovanih oglasov v vašem računalniku med obiskom naših spletnih mest.

Pravice

Naše spletne strani vsebujejo gradiva in vsebine, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, za katere sodelujoči avtorji ali drugi imetniki avtorskih pravic obdržijo pravico do razmnoževanja in nadaljnje distribucije. Od vseh oseb, ki reproducirajo ali razširjajo gradiva, se pričakuje, da upoštevajo pogoje, ki jih zahtevajo avtorji ali imetniki avtorskih pravic. Vendar se lahko zaščitena gradiva citirajo in uporabljajo le v dobri veri, v skladu s predpisi o avtorskih pravicah, ki na splošno dovoljujejo uporabo v nekomercialne izobraževalne namene, kot so učenje, raziskovanje, kritika, novice in poročanje.