NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do strony www.flextank.eu są zastrzeżone. Wszystkie informacje i materiały (pisemne, obrazowe i inne) na stronie internetowej www.flextank.eu są chronione (prawem autorskim lub innymi formami ochrony) i stanowią własność BMG turistične storitve d.o.o. (dalej BMG) oraz powiązanych partnerów, których treści i materiały są zawarte na stronie internetowej www.flextank.eu.

Wszelkie formy komercyjnego wykorzystania, powielania lub jakiegokolwiek rodzaju rozpowszechniania treści i materiałów na stronie internetowej www.flextank.eu w celach komercyjnych bez pisemnej zgody są zabronione. Użytkownik może wykorzystywać treści zawarte na stronie www.flextank.eu wyłącznie do użytku osobistego i w żadnym wypadku do celów komercyjnych. BMG może w każdej chwili zmienić tę informację prawną i jest ona wiążąca dla użytkowników w każdej zmienionej formie.

Prywatność i ochrona danych osobowych

Kiedy przeglądasz stronę www.flextank.eu, Twoja tożsamość jest anonimowa, dane osobowe nie są zbierane, Twoja prywatność jest szanowana i chroniona. Wyłącznie do celów statystycznych BMG zastrzega sobie prawo do pozyskiwania określonych danych, które jednak nie ujawniają tożsamości osoby odwiedzającej stronę. Tylko w celu komunikacji, rejestracji, logowania, otrzymywania wiadomości, powiadomień i aktualności odwiedzający w niektórych miejscach powierzają swoje dane osobowe. BMG gwarantuje i zobowiązuje się do ochrony zgromadzonych danych osobowych (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) oraz do nieprzekazywania ich osobom trzecim lub nieupoważnionym. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, do których zostały przekazane przez odwiedzających.

Strona wykorzystuje pliki cookies do sprawnego działania. Zawartość strony internetowej i wszelkie uzyskane dane są przechowywane na serwerze, który jest odpowiednio chroniony fizycznie i programowo.

Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych autoryzowanych kontrahentów bmg

Opiekunem strony www.flextank.eu jest firma BMG turistične storitve d.o.o., która wykonuje zadania związane z utrzymaniem i obsługą strony internetowej. BMG oraz inni zewnętrzni partnerzy i firmy wykonujące dla BMG czynności w ramach strony internetowej zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie upoważnień BMG i nie będą ich przetwarzać w żadnym innym celu.

Ostrzeżenie przed nieuprawnionym lub nieprawidłowym użyciem

Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia nieprzerwanego korzystania przez wszystkich użytkowników, BMG używa oprogramowania do rejestrowania ruchu i identyfikacji nieautoryzowanych prób załadowania lub modyfikacji informacji lub innych środków powodujących szkody. Tylko w przypadku uprawnionych, zgodnych z prawem dochodzeń informacje z tych źródeł mogą być wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji osób.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

BMG nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym spowodowane przez wirusy) w sprzęcie komputerowym, telefonach komórkowych lub jakichkolwiek innych aplikacjach, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do strony internetowej www.flextank.eu, w związku z wizytą użytkownika na stronie internetowej lub innym użytkowaniem. BMG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z witryny www.flextank.eu.

Treści, informacje i materiały na stronie internetowej www.flextank.eu mają wyłącznie charakter informacyjny. BMG stara się zapewnić dokładność, aktualność i kompletność publikowanych danych, informacji i materiałów, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za ich dokładność. BMG nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów i innych materiałów publikowanych przez administratorów partnerów umownych BMG.

BMG zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony www.flextank.eu w dowolnym czasie, w dowolny sposób i z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje takich zmian.

Linki zewnętrzne

Niektóre podstrony serwisu www.flextank.eu mogą zawierać linki do innych zewnętrznych stron internetowych, takich jak inne portale, indywidualne strony internetowe lub inne źródła. BMG nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, zawartość lub błędy linków zewnętrznych, a użytkownicy strony www.flextank.eu nie mogą zakładać, że strony z linkami zewnętrznymi przestrzegają tych samych zasad dotyczących poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych, których przestrzega BMG.

Nieoczekiwane reklamy

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, Twoja przeglądarka internetowa może wyświetlać nieoczekiwane reklamy. Reklamy te są najprawdopodobniej tworzone przez inne strony internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika. BMG nie popiera ani nie poleca produktów lub usług wyświetlanych za pośrednictwem nieoczekiwanych reklam na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Copyright

Nasze strony internetowe zawierają materiały i treści chronione prawem autorskim, do których prawa do powielania i redystrybucji zachowują autorzy biorący udział w projekcie lub inni posiadacze praw autorskich. Wszystkie osoby powielające lub redystrybuujące te materiały powinny przestrzegać warunków wymaganych przez autorów lub właścicieli praw autorskich. Jednakże, chronione materiały mogą być cytowane i wykorzystywane jedynie w dobrej wierze, zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich, które ogólnie zezwalają na wykorzystanie ich do niekomercyjnych celów edukacyjnych, takich jak nauka, badania, krytyka, wiadomości i raporty.