PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Všechna práva na webové stránky www.flextank.eu jsou vyhrazena. Veškeré informace a materiály (písemné, obrazové a jiné) na webových stránkách www.flextank.eu jsou chráněny (autorským právem nebo jinými formami ochrany) a jsou vlastnictvím společnosti BMG turistické služby d.o.o. (dále jen BMG) a souvisejících partnerů, jejichž obsah a materiály jsou součástí webových stránek www.flextank.eu.

Veškeré komerční formy použití, reprodukce nebo jakýkoli druh šíření obsahu a materiálů na webových stránkách www.flextank.eu pro komerční účely nejsou bez písemného souhlasu povoleny. Uživatel smí používat obsah webových stránek www.flextank.eu pouze pro svou osobní potřebu a v žádném případě pro komerční účely. Společnost BMG může toto právní upozornění kdykoli změnit a je pro uživatele závazné v jakékoli změněné podobě.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Při prohlížení webových stránek www.flextank.eu je vaše identita anonymní, osobní údaje nejsou shromažďovány, vaše soukromí je respektováno a chráněno. Pouze pro statistické účely si společnost BMG vyhrazuje právo získat určité údaje, které však neodhalují totožnost návštěvníka webových stránek. Pouze pro účely komunikace, registrace, přihlášení, přijímání zpráv, oznámení a novinek návštěvníci na některých místech svěří své osobní údaje. Společnost BMG zaručuje a zavazuje se chránit shromážděné osobní údaje (v souladu s ustanoveními platných právních předpisů) a nepředávat je třetím osobám nebo neoprávněným osobám. Shromážděné osobní údaje budou použity pouze pro účely, pro které je návštěvníci poskytli.

Webové stránky používají soubory cookie pro bezproblémový provoz. Obsah webových stránek a veškerá získaná data jsou uložena na serveru, který je dostatečně fyzicky a programově chráněn.

Ochrana soukromí a zabezpečení osobních údajů autorizovaných smluvních partnerů společnosti BMG

Správcem webových stránek www.flextank.eu je společnost BMG turistične služby d.o.o., která plní úkoly údržby a podpory webových stránek. BMG a další externí partneři a společnosti, které pro BMG vykonávají činnosti v rámci webových stránek, se zavazují zpracovávat osobní údaje pouze v rámci oprávnění BMG a nebudou je zpracovávat za žádným jiným účelem.

Upozornění na neoprávněné nebo nesprávné použití

Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění nepřetržitého používání všemi uživateli používá společnost BMG software, který zaznamenává provoz a identifikuje neoprávněné pokusy o nahrání nebo změnu informací nebo jiné způsoby poškození. Pouze v případě oprávněného zákonného vyšetřování lze informace z těchto zdrojů použít výhradně k identifikaci osob.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost BMG neodpovídá za škody (včetně škod způsobených viry) na počítačovém vybavení, mobilních telefonech nebo jakýchkoli jiných aplikacích, prostřednictvím kterých lze na webové stránky www.flextank.eu přistupovat, způsobené návštěvou těchto webových stránek nebo jejich jiným používáním uživatelem. Společnost BMG neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku používání nebo nemožnosti používat webové stránky www.flextank.eu.

Obsah, informace a materiály na webových stránkách www.flextank.eu mají výhradně informativní charakter. Společnost BMG se snaží zajistit přesnost, aktuálnost a úplnost zveřejněných údajů, informací a materiálů, ale nepřebírá žádnou právní odpovědnost za jejich správnost. BMG neodpovídá za obsah textů a dalších materiálů zveřejněných správci smluvních partnerů BMG.

Společnost BMG si vyhrazuje právo kdykoli, jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu změnit obsah webových stránek www.flextank.eu bez předchozího upozornění a nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky takových změn.

Externí odkazy

Některé podstránky www.flextank.eu mohou obsahovat odkazy na jiné externí webové stránky, jako jsou jiné portály, jednotlivé webové stránky nebo jiné zdroje. Společnost BMG neodpovídá za dostupnost, obsah nebo chyby externích odkazů a uživatelé webových stránek www.flextank.eu nemohou předpokládat, že externí odkazové webové stránky dodržují stejné zásady týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, jaké dodržuje společnost BMG.

Neočekávané reklamy

Při návštěvě našich webových stránek může váš internetový prohlížeč zobrazovat neočekávané reklamy. Tyto reklamy jsou pravděpodobně vytvářeny jinými internetovými stránkami nebo jiným softwarem nainstalovaným v počítači. Společnost BMG neschvaluje ani nedoporučuje produkty nebo služby zobrazované prostřednictvím neočekávaných reklam na vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

Autorská práva

Naše webové stránky obsahují materiály a obsah, které jsou chráněny autorskými právy, jejichž autoři nebo jiní držitelé autorských práv si ponechávají práva na reprodukci a další šíření. Od všech osob, které materiály reprodukují nebo dále šíří, se očekává, že budou dodržovat podmínky požadované autory nebo držiteli autorských práv. Chráněné materiály však mohou být citovány a používány pouze v dobré víře, v souladu s předpisy o autorských právech, které obecně povolují použití pro nekomerční vzdělávací účely, jako je učení, výzkum, kritika, zpravodajství a reportáže.